Avis legal

 1. En virtut del compliment de la Llei 34/2002, de 11 de Julio, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informem:
  Infotelecom Networks, amb domicili a Avd. Conqueridor, 114 - 07760 - Ciutadella de Menorca, CIF: B07954472 és titular de la pàgina www.menorcainternet.com. Per a qualsevol consulta relacionada amb els serveis pot posar-se en contacte amb Infotelecom Networks en el domicili anteriorment indicat.
  Infotelecom Networks com a responsable d'aquesta web, assumeix el compromís de processar la informació dels seus usuaris i clients amb plenes garanties, per complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels seus usuaris (RGPD) en els termes que trobarà a l'apartat “política de privacidad” d'aquesta web.
 
 1. Los derechos de propiedad intelectual de la página www.menorcainternet.com, su código fuente, diseño, estructura de navegación, bases de datos y los distintos elementos en él contenidos son titularidad de Infotelecom Networks a quien corresponde el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de los mismos en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación.
 
 1. Aquestes condicions generals regulen l'accés i utilització del lloc www.menorcainternet.com (d'ara endavant La Web) que Infotelecom Networks posa gratuïtament a la disposició dels usuaris d'Internet. L'accés al mateix implica la seva acceptació sense reserves. La utilització de determinats serveis oferts en aquest lloc es regirà, a més, per les condicions particulars previstes en cada cas, les quals s'entendran acceptades pel mer ús de tals serveis.
 
 1. S'autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut de la Web només i exclusivament si concorren les següents condicions:
 
 1. Infotelecom Networks es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la Web, de la configuració i presentació d'aquesta i de les condicions d'accés.
 
 1. Infotelecom Networks no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a la Web o al seu contingut, ni que aquesta es trobi actualitzada. Infotelecom Networks portarà a terme, sempre que no concorrin causes que ho facin impossible o de difícil execució, i tan aviat tingui notícia dels errors, desconnexions o falta d'actualització en els continguts, totes a aquelles labors tendents a resoldre els errors, restablir la comunicació i actualitzar els continguts.
 
 1. Tant l'accés a la Web com l'ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Infotelecom Networks no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d'aquest accés o ús. Infotelecom Networks no es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de:
 
 1. Infotelecom Networks no assumeix responsabilitat alguna derivada dels continguts enllaçats en la Web, sempre que siguin aliens a la mateixa, ni garanteix l'absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), en els documents o els fitxers de l'usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'usuari per aquest motiu.
  En el cas que qualsevol usuari, client o un tercer, considerés que el contingut o els serveis prestats per les pàgines enllaçades són il·lícits o lesionen béns o drets del propi usuari, d'un client o d'un tercer susceptibles d'indemnització, i, en particular, consisteixin en: Haurà de notificar-ho a Infotelecom Networks a la direcció de correo electrònic .
 
 1. La utilització no autoritzada de la informació continguda en la Web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial de Infotelecom Networks donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.
 
 1. Tot enllaç de tercers a la Web ha de ser-ho a la seva pàgina principal, quedant expressament prohibit els "links profunds", el "framing" i qualsevol altre aprofitament dels continguts de la Web, a favor de tercers no autoritzats.
 
 1. Infotelecom Networks i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l'usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l'accés, o ús de la Web. En el cas que l'usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, Infotelecom Networks i l'usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de Ciutadella de Menorca (España).